background, clouds
قابلیت جدید
سرویس ایمیل. ارسال و دریافت از طریق ایمیل فینگ
تست رایگان
metabase, 37, image

هاست metabase

استقرار metabase به سادگی فقط با چند کلیک روی سرورهای قدرتمند فینگ

تست metabase با ۲۰,۰۰۰ اعتبار هدیه
metabase, 37, image

آشنایی با Metabase

Metabase یک ابزار منبع باز و عمیق با ابزارهای زیادی برای ساده سازی هوش تجاری است که برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها، تجزیه و تحلیل درون ابزار و نتیجه گیری‌های متفاوت از آن‌ها ارائه شده است. SQL یا هر کد نویسی دیگری در این ابزار مورد نیاز نیست و هر کسی می‌تواند با پرسیدن هر گونه سوال یا جمع بندی در مورد داده‌ها نتیجه گیری معناداری در مورد داده‌ها ایجاد کند. فیلترها را می‌توان بر روی داده‌ها اعمال کرد و داده‌های مورد نیاز را می‌توان در سراسر جدول یا تجسم(visualization) در ابزار مرور کرد تا بتوان به راحتی اطلاعات را از جداول پیدا کرد. ایجاد نمودارها و جداول برای معنی دار ساختن تجسم برای افرادی که در داده‌ها جستجو می کنند بسیار آسان است. هنگامی که داده‌ها پیچیده باشند و نمودارها و جداول معمولی نتوانند داده‌ها را به راحتی درک کنند، می‌توان از پرس و جوها برای ساخت داده‌ها با استفاده از رابط کاربری استفاده کرد. رابط با SQL به کاربران کمک می‌کند تا داده‌های پیچیده را بشناسند. همچنین هشدارها را می‌توان در ابزار تنظیم کرد تا زمانی که داده‌ها از کنترل خارج می‌شوند، هشدارها برای همه اعضای تیم ارسال شود.

تست metabase با ۲۰,۰۰۰ اعتبار هدیه

لیست قیمت‌ها

توجه کنید که هزینه سرورها در تمامی پلن‌ها به صورت ساعتی از حساب شما کسر می‌شود و قیمت ماهانه برای اطلاع شما نوشته شده است

۱۹,۰۰۰ تومان ماهانه

۲۶ تومان ساعتی
0.15Core
CPU اشتراکی
200 MB
Memory
2 GB
Storage

۴۰,۰۰۰ تومان ماهانه

۵۴ تومان ساعتی
0.25Core
CPU اشتراکی
512 MB
Memory
5 GB
Storage

۸۰,۰۰۰ تومان ماهانه

۱۰۹ تومان ساعتی
0.5Core
CPU اشتراکی
1 GB
Memory
10 GB
Storage

۱۶۰,۰۰۰ تومان ماهانه

۲۱۹ تومان ساعتی
1Core
CPU اشتراکی
2 GB
Memory
20 GB
Storage

۳۲۰,۰۰۰ تومان ماهانه

۴۳۸ تومان ساعتی
2Core
CPU اشتراکی
4 GB
Memory
40 GB
Storage

۶۴۰,۰۰۰ تومان ماهانه

۸۷۶ تومان ساعتی
4Core
CPU اشتراکی
8 GB
Memory
80 GB
Storage

سوالات متداول